Laboluz. Portes Obertes 2008.

Laboluz. Entre_Cabanyal és una instal·lació de vídeo interactiu que introduïx en temps real la imatge de l’espectador en diverses filmacions de vídeo pregravat. Els arxius de vídeo enregistren conversacions d’alguns veïns del Cabanyal parlant sobre distintes activitats que han realitzat en protesta per la prolongació de l’avinguda.


Laboluz

Entre_Cabanyal és una instal·lació de vídeo interactiu que introduïx en temps real la imatge de l’espectador en diverses filmacions de vídeo pregravat. Els arxius de vídeo enregistren conversacions d’alguns veïns del Cabanyal parlant sobre distintes activitats que han realitzat en protesta per la prolongació de l’avinguda. En totes les conversacions hi ha una cadira buida que és virtualment ocupada per la imatge de l’espectador, participant així en la reunió.


Cabanyal Passat-Present-Futur: Partint de reflexions que alguns veïns conten sobre el que recorden del barri, la seua situació actual i les expectatives de futur, la peça es presenta repartida per distints habitacles de la casa, distribuïts com a imatge, sons i textos a manera de joc, invitant a l’espectador a reconstruir les parts que els constituïxen. Un mosaic d’imatge-vídeo, un arxivador que ens torna les seues veus, un vídeo-text en scroll per a ser llegit des de l’espai exterior de la casa junt amb imatges del barri projectades en els vidres del mirador.


Cabanyal Passat-Present-Futur: Partint de reflexions que alguns veïns conten sobre el que recorden del barri, la seua situació actual i les expectatives de futur, la peça es presenta repartida per distints habitacles de la casa, distribuïts com a imatge, sons i textos a manera de joc, invitant a l’espectador a reconstruir les parts que els constituïxen. Un mosaic d’imatge-vídeo, un arxivador que ens torna les seues veus, un vídeo-text en scroll per a ser llegit des de l’espai exterior de la casa junt amb imatges del barri projectades en els vidres del mirador.