La casa. Portes Obertes 2008.

Mau Monleón. La casa és un espai de vida; una vertadera creació dels propis habitants i del teixit social, urbà i arquitectònic on s’inserix. A partir d’una videoprojecció en el saló de María Villora, reflexione sobre el sentiment que provoca una casa com a creació d’identitat, tant d’identitat privada com d’identitat pública: la casa com a extensió simbòlica del cos; però també com un dret humà inalterable.

El vídeo s’expressa a través d’imatges preses en la pròpia casa, acompanyades d’un text subjecte a la veu de la mateixa María, que ha sorgit a través de conversacions mantingudes amb ella i reflexions pròpies sobre el significat de la casa. Situada en el carrer Reina número 157 del barri del Cabanyal de València, esta casa no entra dins del Plans de l’Ajuntament que pretén enderrocar 1651 vivendes per a prolongar l’avinguda de Blasco Ibànyez. No obstant, s’està veient ja afectada per l’intencionat deteriorament que patix el barri com a conseqüència de la incipient especulació.
Mau Monleón

La casa és un espai de vida; una vertadera creació dels propis habitants i del teixit social, urbà i arquitectònic on s’inserix. A partir d’una videoprojecció en el saló de María Villora, reflexione sobre el sentiment que provoca una casa com a creació d’identitat, tant d’identitat privada com d’identitat pública: la casa com a extensió simbòlica del cos; però també com un dret humà inalterable. El vídeo s’expressa a través d’imatges preses en la pròpia casa, acompanyades d’un text subjecte a la veu de la mateixa María, que ha sorgit a través de conversacions mantingudes amb ella i reflexions pròpies sobre el significat de la casa. Situada en el carrer Reina número 157 del barri del Cabanyal de València, esta casa no entra dins del Plans de l’Ajuntament que pretén enderrocar 1651 vivendes per a prolongar l’avinguda de Blasco Ibànyez. No obstant, s’està veient ja afectada per l’intencionat deteriorament que patix el barri com a conseqüència de la incipient especulació.

Agraïsc sincerament a María Villora per la seua important col•laboració, així com a Samir Qussous i a Sara Qussous Villora. Per la pacient realització del vídeo i el muntatge a Juan Luis Toboso Garrido i per la seua oportuna ajuda a Juana Rojas Pérez i José Juan Martínez.

FITXA TÈCNICA DEL VIDEO

• TÍTOL: La casa
• AUTORA: Mau Monleón
• REALITZACIÓ DE VÍDEO: Juan Luis Toboso Garrido
• TEXT: Mau Monleón amb la col·laboració de María Villora
• LOCUCIÓ I TRADUCCIÓ: María Villora
• DURACIÓ DEL VÍDEO: 9 min. Aproximadament en loop.
• FORMAT FINAL: DVD
• COL•LABORA: Laboratori de Mitjans Audiovisuals, Facultat de BBAA.


Agraïsc sincerament a María Villora per la seua important col•laboració, així com a Samir Qussous i a Sara Qussous Villora. Per la pacient realització del vídeo i el muntatge a Juan Luis Toboso Garrido i per la seua oportuna ajuda a Juana Rojas Pérez i José Juan Martínez.

FITXA TÈCNICA DEL VIDEO

• TÍTOL: La casa
• AUTORA: Mau Monleón
• REALITZACIÓ DE VÍDEO: Juan Luis Toboso Garrido
• TEXT: Mau Monleón amb la col·laboració de María Villora
• LOCUCIÓ I TRADUCCIÓ: María Villora
• DURACIÓ DEL VÍDEO: 9 min. Aproximadament en loop.
• FORMAT FINAL: DVD
• COL•LABORA: Laboratori de Mitjans Audiovisuals, Facultat de BBAA.