La casa desplegada. Portes Obertes 2008

Maria Jesús González i Patricia Gómez. El projecte que desenvolupem des de l’any 2002, i al qual denominem “La casa desplegada”, parteix de la idea de la pervivència i la recuperació de la memòria de llocs que es troben immersos en processos de desaparició i abandó.

A través de la intervenció en l’interior d’edificis i cases deshabitades, efectuem un treball d’estampació de grans superficies sobre tela, amb l’objectiu d’obindre un registre material del seu estat i generar, en última instància, un arxiu físic i documental d’estampes de gran format que permeta conservar la memòria i la història dels llocs que ja no existeixen.
Maria Jesús González y Patricia Gómez

El projecte que desenvolupem des de l’any 2002, i al qual denominem “La casa desplegada”, parteix de la idea de la pervivència i la recuperació de la memòria de llocs que es troben immersos en processos de desaparició i abandó.

A través de la intervenció en l’interior d’edificis i cases deshabitades, efectuem un treball d’estampació de grans superficies sobre tela, amb l’objectiu d’obindre un registre material del seu estat i generar, en última instància, un arxiu físic i documental d’estampes de gran format que permeta conservar la memòria i la història dels llocs que ja no existeixen.

Des d’este punt de partida, el projecte dedicat a El Cabanyal (“A la memòria del lloc”), realitzat durant 2007, proposava la intervenció en diferents cases del barri amenaçades de derrocament, amb la intenció d’extraure mostres pictòriques de les seues habitacions i fatxades per a formar un gran arxiu de cases estampades.

 


Des d’este punt de partida, el projecte dedicat a El Cabanyal (“A la memòria del lloc”), realitzat durant 2007, proposava la intervenció en diferents cases del barri amenaçades de derrocament, amb la intenció d’extraure mostres pictòriques de les seues habitacions i fatxades per a formar un gran arxiu de cases estampades.