Ramón Parramón. Qüestions de barri. Portes Obertes 2008

Des de fa alguns anys han anat proliferant els col•lectius de ciutadans organitzats sota el nom de “Salvem”. Encara que de manera progressiva han anat apareixent per diferents ciutats, un gran nombre d’aquests moviments es concentren a la Comunitat Valenciana. El seu origen es deu a la necessitat urgent que requereixen certs temes de fer una crida a la mobilització per frenar, reconduir o pal•liar una sèrie d’accions preses cap a una qüestió determinada i des d’una posició dominant. Artículo de RAMÓN PARRAMÓN.

Aquestes qüestions poden ser d’allò més variat i en alguns casos es refereixen a motivacions clarament particularistes com per exemple Salvem el Futbol, Salvem les Tortugues o Salvem la Filosofia o fins i tot d’altres on es produeix una usurpació del sentit de la paraula per projectar-la a un espai més enllà de la raó, assentat en la ficció quotidiana de l’entorn friki que ens envaeix, com és el cas de Salvem Eurovisió. De tota manera, en essència, la majoria d’organitzacions o plataformes que operen sota aquest nom solen estar vinculades a qüestions territorials i molt concretament a operacions urbanístiques. I aquestes són les que ací interessen. Quan aquestes transformacions en el teixit urbà afecten a la identitat del lloc, al patrimoni cultural, a la memòria històrica i quan això es fa (o es pretén fer) per via de la imposició de decisions preses unilateralment pel poder polític dominant, o com a conseqüència de les maniobres dels agents aliats del poder econòmic, és llavors quan s’encenen totes les alarmes i s’activa la mobilització. Neix un Salvem. Sorgeix a partir d’aquesta absència de diàleg, de la falta de sensibilitat i respecte sobre un be col•lectiu i de l’acció unidireccional promoguda des d’algun dels mecanismes de poder. A vegades són edificis, a vegades barris, a vegades ciutats com per exemple Salvem el Botànic, Salvem Altea, Salvem Catarroja, Salvem El Desert (Castelló de la Plana), Salvem l’Alforí (Fontanars dels Alforins), Salvem La Tabacalera (València), Salvem Nàquera, Salvem Porxinos (Riba-roja de Túria), Salvem Can Ricart (Barcelona), Salvemos Mojácar (Almeria), etc. Altres vegades cobreixen àmbits territorials més amplis acollint altres organitzacions de caràcter més local, o perquè afecten i posen en perill l’ecosistema d’una zona, com Salvem l’Horta, Salvem l’Empordà, Compromís pel Territori (València), Salvemos la Sierra (Madrid). Sense ànim de configurar un catàleg ni entrar més a fons en cadascuna d’elles, en citem alguns casos per posar en evidència l’auge d’aquest tipus d’organitzacions que s’autoposicionen en una estratègia que alterna la crítica, la mobilització, la resistència, la proposta alternativa i la comunicació creativa. Aquesta barreja l’ha realitzat de manera brillant i constant la Plataforma Salvem El Cabanyal al llarg de deu anys.

Els moviments urbans són essencials en la construcció de la ciutat, així ho han demostrat innombrables associacions de veïns que des de diferents ciutats van contribuir a articular tant el seu espai físic com l’espai social. Els anys 70 van ser, en la majoria de les grans ciutats, moments àlgids per a aquest tipus de xarxes socials. Moviments reivindicatius articulats per problemàtiques molt concretes, qüestions locals de barri que solien afectar les infraestructures bàsiques com carrers, places, clavegueram, habitatge, i posteriorment també escoles, ambulatoris o centres cívics entre d’altres. Les estratègies utilitzades eren les habituals, mobilitzacions i manifestacions a l’espai públic per mostrar la indignació i la força, per posteriorment (o simultàniament) intervenir en les decisions. L’objectiu era clar, consistia a transformar els projectes perquè els més desafavorits pugueren dignificar la seva vida modificant l’entorn en el qual vivien. Aquestes demandes, que ara considerem mínimes i essencials per a qualsevol ésser humà, no van estar sempre correctament planificades o finalment concloses. Aquest escenari va contribuir a generar un espai del qual van sorgir molts dels agents socials i polítics que posteriorment van canalitzar la seva activitat en partits polítics.

Després d’una política de liberalització socioeconòmica iniciada a finals dels 70, on el camp financer es va independitzar i va generar una estructura pròpia que ha permés que recorrega un camí autònom al de l’evolució de la indústria. Han perseguint el pur benefici, inventat institucions financeres que permitiren la lliure circulació dels diners i desencadenant progressivament l’actual procés de globalització. Pierre Bourdieu va llançar un missatge difós en Zürich en la cimera “L’altre Davos” en el qual parla d’aquestes qüestions que en paral•lel, segons ell, han contribuït a la desmobilització i desmoralització dels governats com a conseqüència d’una política de despolitització .
Aquesta pèrdua d’entusiasme per les qüestions polítiques, el culte a l’individu i la ideologia basada en la societat de benestar han anat debilitant aquest tipus d’organitzacions de caràcter social, basades en pensaments progressistes que, entre d’altres coses, persegueixen constituir-se com agents actius per participar en la construcció de la ciutat. Com suggereix Bourdieu, “Per instaurar i exercir eficaçment el control democràtic no n’hi ha prou amb reglaments, ni amb escrits educats o intencions amables. Cal inventar una nova forma d’acció transnacional”.

La reorganització i la transformació de l’espai urbà ha facilitat que a finals dels 90 i fins a l’actualitat proliferen aquest tipus de xarxes ciutadanes, inicialment definides com no vinculades a un partit polític específic, que posen de manifest la seva intenció de preservar alguna cosa pel que temen que se’n va a perdre, que no han estat consultades per això i que prenen la decisió d’incentivar una sèrie d’accions de caràcter polític amb la finalitat de parar el procés. Per a això utilitzaran tots els mecanismes que estiguen al seu abast per accedir als mitjans de comunicació. En el moment que aquest objectiu siga aconseguit, probablement desapareixerà la xarxa. Aquesta temporalitat constitueix una diferència amb altres organitzacions col•lectives, nascudes amb un esperit a llarg termini i amb una perspectiva d’institucionalització, per exemple les associacions de veïns. Tenen una voluntat de constituir-se a partir de la suma no sol de persones si no també d’altres col•lectius i associacions. Constitueixen en si una nova fórmula de mobilització que requereix d’estratègies creatives contundents per poder estar presents en els mitjans i en conseqüència ser considerats com interlocutors.

Josep Sorribes admet que un dels efectes del malestar urbà que viu València és la proliferació d’una quantitat important de “Salvem”. Malgrat reconèixer algunes de les seves propostes i que els governants faciliten la seva existència amb “una pràctica de la democràcia molt sui generis” càrrega contra aquest tipus d’organitzacions per considerar-les bàsicament assembleàries, perquè menyspreen la cultura del pacte i contribueixen a que els conflictes s’enquisten.

De fet, quan algú posa un salvem com preàmbul, en el fons està llançant un crit de guerra, està demanant annexions i aliats, està dient que és un grup organitzat i està posant en evidència que existeix un conflicte d’interessos. És per això que el vocabulari està ple de l’argot militar: resistència, negociació, mobilització, acció, estratègia, campanya, guanyar o perdre, etc. Però està fent alguna cosa més, està subratllant alguna cosa que va dir David Harvey: “L’espai públic ideal és un espai de conflicte continu i amb contínues maneres de resoldre’l, perquè aquest després es torne a reobrir” . L’activitat que porten a terme aquest tipus d’agrupacions o plataformes activistes constitueix una forma viva d’incidir a l’espai públic. Actuen enriquint el valor de l’espai públic en la seua doble vessant, persegueixen la transformació lògica i mesurada de l’espai físic, mentre articulen una complexa xarxa social que actua de manera contundent en el territori específic però també més enllà dels seus límits. Un altre dels aspectes importants que aporten és que fomenten alguna cosa que a molts governants els inquieta, que la gent es fique en assumptes públics. Tal com comenta Chomsky al referir-se als recursos que s’utilitzen en estats democràtics “La població ha de ser reduïda a la passivitat en l’esfera pública, però perquè la submissió es convertesca en una característica fiable ha d’afermar-se així mateix en el terreny de la creença. El públic ha de ser un observador, no un participant, un consumidor tant d’ideologia com de productes” . Tot allò que treballe per incentivar la participació activa i contribuesca a fomentar l’opinió crítica aporta valor a aquest espai social.

La majoria de poblacions de l’Estat espanyol han patit un creixement immobiliari desmesurat. Especulacions que ja són de domini públic, bombolles financeres auspiciades per l’afany d’enriquir-se coste el que coste o la falta de programació a llarg termini, són algunes de les possibles causes. Les conseqüències són que la majoria d’ajuntaments han trobat una mina, un mecanisme de finançament que els permetia prosperar i invertir en infraestructures i en reordenaciones urbanes. Enmig d’aquest període de bonança i creixement és quan han proliferat col•lectius que reaccionen de manera crítica davant algunes de les operacions que s’estan portant a terme. Han detectant que això afecta no només al patrimoni històric, si no també a la gent que habita a la zona i han alertat del perill de dualització social que pot desprendre’s d’aquests processos, on la distància entre rics i pobres es polaritza. Potser és per això que la majoria dels Salvem prenen com a front enemic el propi ajuntament, perquè han estat els ajuntaments les institucions polític-administratives que més immerses han estat en tot aquest procés. No hauria d’oblidar-se que l’espai urbà és una construcció històrica i política. És la gent que habita a la zona la que pot enllaçar i revalorar el passat i participar de manera negociada en el projecte futur. Cal inventar noves formes col•lectives d’organització, que permeten participar de manera activa en la construcció de la ciutat, i els governs han de canalitzar i obrir-se a aquestes propostes. Loïc Wacquant ha analitzat i comparat diferents processos de sublevació urbana en barris perifèrics de Chicago i París. Encara sent una altra realitat, els nostres barris compten cada vegada més amb una ciutadania heterogènia. El repte que es planteja segons aquest autor és “saber si els seus sistemes polítics són capaços de frenar la tendència a la contracció i la fragmentació de l’esfera de la ciutadania, i quines són les noves instàncies de mediació que haurien d’inventar per donar accés i estimular la participació dels seus membres”.

Ja per finalitzar, un altre dels punts destacables sobre els quals les plataformes “Salvem” treballen és el desenvolupament d’àmbits creatius en el context del barri. En especial, Salvem El Cabanyal han estat capaços de generar un programa cultural, participatiu a través de les persones que habiten en ell i amb una projecció exterior envejable. Podria pensar-se que és una mera estratègia comunicativa, però va molt més enllà. En molts casos, i de manera més habitual s’utilitzen actes puntuals, esdeveniments per cridar l’atenció (uns més creatius que altres), però en aquest cas s’ha aconseguit instaurar una programació cultural. S’ha comptant amb la participació i col•laboració de nombroses persones externes al barri i actives en els seus respectius sectors professionals. Al llarg d’aquests 10 anys d’activitat, Cabanyal Ports Obertes s’ha convertit en una institució referencial en el context de l’art públic. Precisament perquè ha aconseguit combinar d’una forma absolutament natural la relació entre un conflicte latent i la pràctica artística, permetent que tots dos isquen reforçats. I això és un exemple clar que la negociació també és possible.

Ramon Parramon

Desde hace algunos años han ido proliferando los colectivos de ciudadanos organizados bajo el nombre de “Salvem”. Aunque de forma progresiva han ido apareciendo por distintas ciudades, un gran número de estos movimientos se concentran en la Comunidad Valenciana. Su origen se debe a la necesidad urgente que requieren ciertos temas de hacer una llamada a la movilización para frenar, reconducir o paliar una serie de acciones tomadas hacia una cuestión determinada y desde una posición dominante. Estas cuestiones pueden ser de lo más variopinto y en algunos casos se refieren a motivaciones claramente particularistas como por ejemplo Salvemos el Fútbol, Salvemos las Tortugas o Salvemos la Filosofía o incluso otras donde se produce una usurpación del sentido de la palabra para proyectarla a un espacio más allá de la razón, asentado en la ficción cotidiana del entorno friki que nos invade, como es el caso de Salvemos Eurovisión. De todas formas, en esencia, la mayoría de organizaciones o plataformas que operan bajo este nombre suelen estar vinculadas a cuestiones territoriales y muy concretamente a operaciones urbanísticas. Y esta son las que aquí interesan. Cuando estas transformaciones en el tejido urbano afectan a la identidad del lugar, al patrimonio cultural, a la memoria histórica y cuando esto se hace (o se pretende hacer) por vía de la imposición de decisiones tomadas unilateralmente por el poder político dominante, o como consecuencia de las maniobras de los agentes aliados del poder económico, es entonces cuando se encienden todas las alarmas y se activa la movilización. Nace un Salvem. Surge a partir de esta ausencia de diálogo, de la falta de sensibilidad y respeto sobre un bien colectivo y de la acción unidireccional promovida desde alguno de los mecanismos de poder. A veces son edificios, a veces barrios, a veces ciudades como por ejemplo Salvem el Botànic, Salvem Altea, Salvem Catarroja, Salvem el Desert (Castelló de la Plana), Salvem l’Alforí (Fontanars dels Alforins), Salvem la Tabacalera (València), Salvem Nàquera, Salvem Porxinos (Riba-roja de Túria), Salvem Can Ricart (Barcelona), Salvemos Mojácar (Almería), etc. Otras veces cubren ámbitos territoriales más amplios acogiendo otras organizaciones de carácter más local, o porque afectan y ponen en peligro el ecosistema de una zona, como Salvem l’Horta, Salvem l’Emporà, Salvem el Territori (València), Salvemos la Sierra (Madrid). Sin ánimo de configurar un catálogo ni entrar más a fondo en cada una de ellas, pero sí citar algunos casos para poner en evidencia el auge de este tipo de organizaciones que se autoposicionan en una estrategia que alterna la crítica, la movilización, la resistencia, la propuesta alternativa y la comunicación creativa. Esta mezcla la ha realizado de forma brillante y constante la plataforma Salvem el Cabanyal a lo largo de diez años.

Los movimientos urbanos son esenciales en la construcción de la ciudad, así lo han demostrado innumerables asociaciones de vecinos que desde diferentes ciudades contribuyeron a articular tanto su espacio físico como el espacio social. Los años 70 fueron en la mayoría de las grandes ciudades momentos álgidos para este tipo de redes sociales. Movimientos reivindicativos articulados por problemáticas muy concretas, cuestiones locales de barrio que solían afectar las infraestructuras básicas como calles, plazas, alcantarillados, vivienda, y posteriormente también escuelas, ambulatorios o centros cívicos entre otros. Las estrategias utilizadas eran las comunes, movilizaciones y manifestaciones en el espacio público para mostrar la indignación y la fuerza, para posteriormente (o simultáneamente) intervenir en las decisiones. El objetivo era claro, consistía en transformar los proyectos para que los más desfavorecidos pudieran dignificar su vida modificando el entorno en el que vivían. Estas demandas que ahora consideramos mínimas y esenciales para cualquier ser humano, no estuvieron siempre correctamente planificadas o finalmente concluidas. Este escenario contribuyó a generar un espacio del que surgieron muchos de los agentes sociales y políticos que posteriormente canalizaron su actividad en partidos políticos.

Después de una política de liberalización socioeconómica iniciada a finales de los 70, donde el campo financiero se independizó y generó una estructura propia que ha permitido que recorra un camino autónomo al de la evolución de la industria. Han persiguiendo el puro beneficio, inventado instituciones financieras que permitieran la libre circulación del dinero y desencadenando progresivamente el actual proceso de globalización. Pierre Bourdieu lanzó un mensaje difundido en Zürich en la cumbre “El otro Davos” en el que habla de estas cuestiones que en paralelo, según él, han contribuido a la desmovilización y desmoralización de los gobernados como consecuencia de una política de despolitización[1].

Esta pérdida de entusiasmo por lo político, el culto al individuo y la ideología basada en la sociedad de bienestar han ido debilitando este tipo de organizaciones de carácter social, basadas en pensamientos progresistas que, entre otras cosas, persiguen constituirse como agentes activos para participar en la construcción de la ciudad. Como sugiere Boudieu, “Para instaurar y ejercer eficazmente el control democrático no basta con reglamentos, ni con escritos educados o intenciones amables. Hay que inventar una nueva forma de acción transnacional”[2].

La reorganización y la transformación del espacio urbano ha facilitado que a finales de los 90 y hasta en la actualidad proliferen este tipo de redes ciudadanas, inicialmente definidas como no vinculadas a un partido político específico, que ponen de manifiesto su intención de preservar algo por lo que temen que se va a perder, que no han sido consultadas por ello y que toman la decisión de incentivar una serie de acciones de carácter político con el fin de parar el proceso. Para ello utilizarán todos los mecanismos que estén a su alcance para acceder a los medios de comunicación. En el momento que este objetivo sea conseguido, probablemente desaparecerá la red. Esta temporalidad constituye una diferencia con otras organizaciones colectivas, nacidas con un espíritu a largo plazo y con una perspectiva de institucionalización, por ejemplo las asociaciones de vecinos. Tienen una voluntad de constituirse a partir de la suma no solo de personas si no también de otros colectivos y asociaciones. Constituyen en sí una nueva fórmula de movilización que requiere de estrategias creativas contundentes para poder estar presentes en los medios y en consecuencia ser considerados como interlocutores.

Josep Sorribes admite que una de los efectos del malestar urbano que vive Valencia es la proliferación de una cantidad importante de “Salvem”. A pesar de reconocer algunas de sus propuestas y que los gobernantes facilitan su existencia con “una práctica de la democracia muy sui generis”[3] carga contra este tipo de organizaciones por considerarlas básicamente asamblearias, porque menosprecian la cultura del pacto y contribuyen a que los conflictos se enquisten.

De hecho, cuando alguien pone un salvem como preámbulo, en el fondo está lanzando un grito de guerra, está pidiendo anexiones y aliados, está diciendo que es un grupo organizado y está poniendo en evidencia que existe un conflicto de intereses. Es por esto que el vocabulario está plagado del argot militar: resistencia, negociación, movilización, acción, estrategia, campaña, ganar o perder, etc. Pero está haciendo algo más, está subrayando algo que dijo David Harvey: “El espacio público ideal es un espacio de conflicto continuo y con continuas maneras de resolverlo, para que éste después se vuelva a reabrir”[4]. La actividad que llevan a cabo este tipo de agrupaciones o plataformas activistas constituye una forma viva de incidir en el espacio público. Actúan enriqueciendo el valor del espacio público en su doble vertiente, persiguen la transformación lógica y mesurada del espacio físico, mientras articulan una compleja red social que actúa de forma contundente en el territorio específico pero también más allá de sus límites. Otro de los aspectos importantes que aportan es que fomentan algo que a muchos gobernantes les inquieta, que la gente se entrometa en asuntos públicos. Tal y como comenta Chomsky al referirse a los recursos que se utilizan en estados democráticos “La población debe ser reducida a la pasividad en al esfera pública, pero para que la sumisión se convierta en una característica fiable debe afianzarse asimismo en el terreno de la creencia. El público ha de ser un observador, no un participante, un consumidor tanto de ideología como de productos”[5]. Todo aquello que trabaje para incentivar la participación activa y contribuya a fomentar la opinión crítica aporta valor a este espacio social.

La mayoría de poblaciones del estado español han padecido un crecimiento inmobiliario desmesurado. Especulaciones que ya son de dominio público, burbujas financieras auspiciadas por el afán de enriquecerse a toda costa o la falta de programación a largo plazo, son algunas de las posibles causas. Las consecuencias son que la mayoría de ayuntamientos han encontrado un filón, un mecanismo de financiación que les permitía prosperar e invertir en infraestructuras y en reordenaciones urbanas. En medio de este periodo de bonanza y crecimiento es cuando han proliferado colectivos que reaccionan de forma crítica ante algunas de las operaciones que se están llevando a cabo. Han detectando que esto afecta no sólo al patrimonio histórico, si no también a la gente que habita en la zona y han alertado del peligro de dualización social que puede desprenderse de estos procesos, donde la distancia entre ricos y pobres se polariza. Quizás es por esto que la mayoría de los Salvem toman como frente enemigo el propio ayuntamiento, porque han sido los ayuntamientos las instituciones político administrativas que más inmersas han estado en todo este proceso. No debería olvidarse que el espacio urbano es una construcción histórica y política. Es la gente que habita en la zona la que puede enlazar y revalorizar el pasado y participar de forma negociada en el proyecto futuro. Hay que inventar nuevas formas colectivas de organización, que permitan participar de forma activa en la construcción de la ciudad, y los gobiernos deben canalizar y abrirse a estas propuestas. Loïc Wacquant ha analizado y comparado distintos procesos de sublevación urbana en barrios periféricos de Chicago y París. Aún siendo otra realidad, nuestros barrios cuentan cada vez más con una ciudadanía heterogénea. El reto que se plantea según este autor es “saber si sus sistemas políticos son capaces de frenar la tendencia a la contracción y la fragmentación de la esfera de la ciudadanía, y cuales son las nuevas instancias de mediación que deberían inventar para dar acceso y estimular la participación de sus miembros”[6].

Ya para finalizar, otro de los puntos destacables sobre los que las plataformas “Salvem” trabajan es el desarrollo de ámbitos creativos en el contexto del barrio. En especial Salvem el Cabanyal han sido capaces de generar un programa cultural, participativo a través de las personas que habitan en él y con una proyección exterior envidiable. Podría pensarse que es una mera estrategia comunicativa, pero va mucho más allá. En muchos casos,y de forma más habitual se utilizan actos puntuales, eventos para llamar la atención (unos más creativos que otros), pero en este caso se ha conseguido instaurar una programación cultural. Se ha contando con la participación y colaboración de numerosas personas externas al barrio y activas en sus respectivos sectores profesionales. A lo largo de estos 10 años de actividad, Cabanyal Portes Obertes se ha convertido en una institución referencial en el contexto del arte público. Precisamente porqué ha conseguido combinar de una forma a absolutamente natural la relación entre un conflicto latente con la práctica artística, permitiendo que ambos salgan reforzados. Y esto es un ejemplo claro que la negociación también es posible.

Ramon Parramon

[1] Bourdieu, Pierre (2005), Pensamiento y acción. Buenos Aires Libros de Zorzal, pp. 139-143
[2] Bourdieu (2005), Op. Cit. p. 141. En este caso habla de acción transnacional al dirigirse a los movimientos antiglobalización, aunque es perfectamente aplicable al ámbito de lo local al que me estoy refiriendo.
[3] Josep Sorribes, El malestar urbano en Valencia: a propósito de los ‘salvem’. http://www.uv.es/metode/anuario2001/125_2001.html
[4] Entrevista: David Harvey por Iria Candela , El Pais 08/09/2007
[5] Chomsky, Noam (2008). Sobre el anarquismo. Pamplona, Ed. Laetoli
[6] Wacquant Loïc(2007). Los condenados de la ciudad. Gueto, periferias y Estado. B uenos Aires, Siglo veintiuno editores.