Elecció de Míster i Miss Constructora Espanyola. Portes Obertes 2008

DIRTY VALÈNCIA (POL CORONADO, MAVI ESCAMILLA , ALEX FRANCÉS). Certamen per a l’elecció de Míster i Miss Constructora Espanyola.En esta ocasió presentem un programa per a veure en el salonet: Una gala de bellesa on es decidirà qui són els més bells entre els més agraciats executius de les empreses constructores espanyoles… A LA MANERA DIRTY.

Dirty és una revista d’humor i ficció que va editar el seu primer exemplar al Gener de 1993. Fins a la data han sigut publicats vint-i-sis números que s’han complementat amb altres produccions gràfiques i audiovisuals relacionades amb l’humor i amb la intenció de crear espais editorials alternatius. En eixe sentit, Dirty llança consignes i sobretot fa somriure. Som especialistes en la irreverència amable i intentem fer un humor que faça reflexionar.

L’equip de producció consta de forma variable entre tres i cinc persones, sota la direcció de Pol Coronado.

En esta ocasió presentem un programa per a veure en el salonet: Una gala de bellesa on es decidirà qui són els més bells entre els més agraciats executius de les empreses constructores espanyoles… A LA MANERA DIRTY.

DIRTY VALÈNCIA (POL CORONADO, MAVI ESCAMILLA , ALEX FRANCÉS)

Certamen per a l’elecció de Míster i Miss Constructora Espanyola.

Dirty és una revista d’humor i ficció que va editar el seu primer exemplar al Gener de 1993. Fins a la data han sigut publicats vint-i-sis números que s’han complementat amb altres produccions gràfiques i audiovisuals relacionades amb l’humor i amb la intenció de crear espais editorials alternatius. En eixe sentit, Dirty llança consignes i sobretot fa somriure. Som especialistes en la irreverència amable i intentem fer un humor que faça reflexionar.

L’equip de producció consta de forma variable entre tres i cinc persones, sota la direcció de Pol Coronado.

En esta ocasió presentem un programa per a veure en el salonet: Una gala de bellesa on es decidirà qui són els més bells entre els més agraciats executius de les empreses constructores espanyoles… A LA MANERA DIRTY.