Comunicat sobre la inminent sentència del Tribunal Suprem

TRIBUNAL SUPREMO, votación y veredicto trece de febrero de 2008 (13-02-08

La notificació de la Sala 3a del Tribunal Suprem, Secció 5ª ens comunica que ‘…dada cuenta para la VOTACIÓN Y FALLO de este recurso será la del próximo 13/02/08 a las 10 horas‘.

La Plataforma Salvem el Cabanyal es felicita i agraeix esta decisió del Tribunal Suprem ja que per l’antiguitat del Recurs de Cassació de Salvem el Cabanyal, la data prevista per a la sentència era per a l’any 2009.

El TS atenent les raons exposades per Salvem el Cabanyal i AA.VV. Pavimar ha decidit fixar data per al pròxim 13 de febrer de 2008. Les raons estan raonades a l’escrit presentat davant el TS al mes de juliol de 2007.

Salvem el Cabanyal es felicita per la decisió del TS perquè això és bo per a la ciutat, l’administració i els afectats. Perquè necessitem acabar amb la inseguretat jurídica que en matèria urbanística vivim des de fa 10 anys. I sobretot acabar com més aviat millor, amb la degradació urbanística i social que viu el barri.

Estimem que la sentència es farà pública abans d’abril de 2008.

TRIBUNAL SUPREMO, votación y veredicto trece de febrero de 2008 (13-02-08)

La notificació de la Sala 3a del Tribunal Suprem, Secció 5ª ens comunica que ‘…dada cuenta para la VOTACIÓN Y FALLO de este recurso será la del próximo 13/02/08 a las 10 horas‘.

La Plataforma Salvem el Cabanyal es felicita i agraeix esta decisió del Tribunal Suprem ja que per l’antiguitat del Recurs de Cassació de Salvem el Cabanyal, la data prevista per a la sentència era per a l’any 2009.

El TS atenent les raons exposades per Salvem el Cabanyal i AA.VV. Pavimar ha decidit fixar data per al pròxim 13 de febrer de 2008. Les raons estan raonades a l’escrit presentat davant el TS al mes de juliol de 2007.

Salvem el Cabanyal es felicita per la decisió del TS perquè això és bo per a la ciutat, l’administració i els afectats. Perquè necessitem acabar amb la inseguretat jurídica que en matèria urbanística vivim des de fa 10 anys. I sobretot acabar com més aviat millor, amb la degradació urbanística i social que viu el barri.

Estimem que la sentència es farà pública abans d’abril de 2008.