Assemblea 8 de Juny de 2005

Imatges i intervencions en l’assemblea general de Juny de 2005.

Escoltar a José Luis Ramos, advocat de la Plataforma Salvem el Cabanyal, Canyamelar, Cap de França

Escoltar a Faustino Villora, portaveu de la Plataforma Salvem el Cabanyal, Canyamelar, Cap de França

Imágenes e intervenciones en la asamblea general de Junio de 2005.

Escuchar a José Luis Ramos, abogado de la Plataforma Salvem el Cabanyal, Canyamelar, Cap de França

Escuchar a Faustino Villora, portavoz de la Plataforma Salvem el Cabanyal, Canyamelar, Cap de França