El PERI, un projecte personalista. Estudi de valoració inmobiliaria

Una de les principals empreses de valoracions immobiliàries, un estudi de l’evolució i del valor actual de les cases en el nostre barri

El PERI UN PROJECTE PERSONALISTA – QUE VOLEN FER PAGAR A TOTA LA CIUTAT.

informe Tinsa (pdf)

La Plataforma vol eixir a l’encontre de la campanya de desinformació que l’Ajuntament, a través d’AUMSA, està realitzant. El Cabanyal – Canyamelar val molt més del que Rita Barberá diu, així es demostra en l’informe que la Plataforma Salvem El Cabanyal – Canyamelar hi ha encarregat a una empresa experta en valoracions.

TINSA, QUI ÉS?

Taxacions Immobiliàries, S.A. és la major empresa d’Espanya en taxacions immobiliàries per nombre de valoracions realitzades. TINSA va ser fundada en 1985 a iniciativa de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis, i actualment participen en el capital la SECA i 36 Caixes d’Estalvis, si bé els seus serveis es dirigeixen a tot tipus de clients.

Les dades utilitzades per a realitzar l’informe procedeixen de la Base de Dades de TINSA. Són Valoracions reals.

“L’elaboració del present informe s’ha basat en una mostra d’informes de valoració, efectuats per experts de TINSA, en el codi 46011 i el codi 46022 el qual, per les seues característiques, es pot considerar com comparable, en el període comprés entre gener del 1998 i desembre del 2004.

S’ha realitzat un filtre d’atípics, extraient de la població el 5% de les taxacions de valor màxim i el 5% de les de valor mínim. Volem ressenyar que no s’utilitza cap tècnica de mostratge i que l’única depuració que s’aplica és la d’atípics anteriorment mencionada.”

EVOLUCIÓ DEL VALOR UNITARI DE MERCAT EN VIVENDA NOVA LLIURE

CP Any nº valoracions Valor mitjà €/m2 Valors de referència
46011 1998 9 640,89 €/m2 100,00
46011 1999 63 723,48 €/m2 112,89
46011 2000 14 896,00 €/m2 139,81
46011 2001 5 965,40 €/m2 150,63
46011 2002 24 1.133,79 €/m2 176,91
46011 2003 62 1.382,13 €/m2 215,66
46011 2004 112 1.901,39 €/m2 296,68

De 1998 al 2004 se ha multiplicat el preu per 2,96. O el que és el mateix l’increment a segut del 296%

EVOLUCIÓ DEL VALOR UNITARI DE MERCAT EN VIVENDA USADA LLIURE

De 1998 al 2004 se ha multiplicat el preu per 2,32. O el que és el mateix l’increment a segut del 232%

CP Any nº valoracions Valor mitjà €/m2 Valors de referència
46011 1998 178 471,78 €/m2 100,00
46011 1999 119 499,25 €/m2 105,82
46011 2000 66 534,91 €/m2 113,38
46011 2001 132 571,39 €/m2 121,11
46011 2002 175 702,42 €/m2 148,89
46011 2003 223 851,76 €/m2 180,54
46011 2004 257 1.097,57 €/m2 232,64

VALORS UNITARIS MITJANS EN QUATRE SEGMENTS EN EL CODI 46011 PER L’ANY 2004. €/M2 CONTRUITS.

Tram 1 (pitjor) Tram 2 Tram 3 Tram 4 (millor)
973 €/m2 1068 €/m2 1409 €/m2 2004 €/m2

S’ha procedit a segmentar el total de les vivendes taxades pel seu estat físic, considerant quatre trams (de pitjor a millor), on les vivendes en el tram 1 són les pitjor conservades i les situades en el tram 4 són les que es troben en millor estat.

Conclusions

Primer. La plataforma continua considerant que el PERI del Cabanyal és il·legal, i no és possible dur-lo endavant. Entre altres coses el Tribunal Suprem encara ha de pronunciar-se i estem convençuts que admetrà a tràmit el recurs de cassació. La sentencia no seria ferma.

Sense estar definitivament aclarida la situació no és responsable actuar com ho estan fent. Alfons Grau cridant a capitals, constituint empreses ¿privades? ¿públiques? (com en la paella mixta: carn i peix. El resultat sempre és dubtós), actua com si fos el crupier d’una partida de pòquer – AUMSA el casino de joc. Però juguen amb els diners de totes les valencianes i valencians.

Unes dades per la reflexió

El PERI del Cabanyal pressuposta:

a) superfície a expropiar: 168.884 metros cuadrats
b) pressupost estimat per expropiacions: 9.105.188.000 ptes. = 54.723.282 €
c) preu d’expropiació: 53.913 ptes/ metro = 324 € metro cuadrat

Actualitzem les dades en el cas més desfavorable (tram 1 i 2) segons el que seria un preu mitjà al 2004

a) pressupost actualitzat: 168.884×1097,57€/m2= 185.378.495 €? 30.844.386.269 ptes. Treinta mil milions ………….. de pesetes.
b) preu d’expropiació: 145.567 ptes/m2 = 875 €

Qui pagaria els 185 milions d’euros (31.000 milions de pessetes) ?

En quin deute ho deixaran comptabilitzat?Una de les principals empreses de valoracions immobiliàries, un estudi de l’evolució i del valor actual de les cases en el nostre barri

El PERI UN PROJECTE PERSONALISTA – QUE VOLEN FER PAGAR A TOTA LA CIUTAT.

La Plataforma vol eixir a l’encontre de la campanya de desinformació que l’Ajuntament, a través d’AUMSA, està realitzant. El Cabanyal – Canyamelar val molt més del que Rita Barberá diu, així es demostra en l’informe que la Plataforma Salvem El Cabanyal – Canyamelar hi ha encarregat a una empresa experta en valoracions.

TINSA, QUI ÉS?

Taxacions Immobiliàries, S.A. és la major empresa d’Espanya en taxacions immobiliàries per nombre de valoracions realitzades. TINSA va ser fundada en 1985 a iniciativa de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis, i actualment participen en el capital la SECA i 36 Caixes d’Estalvis, si bé els seus serveis es dirigeixen a tot tipus de clients.

Les dades utilitzades per a realitzar l’informe procedeixen de la Base de Dades de TINSA. Són Valoracions reals.

“L’elaboració del present informe s’ha basat en una mostra d’informes de valoració, efectuats per experts de TINSA, en el codi 46011 i el codi 46022 el qual, per les seues característiques, es pot considerar com comparable, en el període comprés entre gener del 1998 i desembre del 2004.

S’ha realitzat un filtre d’atípics, extraient de la població el 5% de les taxacions de valor màxim i el 5% de les de valor mínim. Volem ressenyar que no s’utilitza cap tècnica de mostratge i que l’única depuració que s’aplica és la d’atípics anteriorment mencionada.”

EVOLUCIÓ DEL VALOR UNITARI DE MERCAT EN VIVENDA NOVA LLIURE

CP Any nº valoracions Valor mitjà €/m2 Valors de referència
46011 1998 9 640,89 €/m2 100,00
46011 1999 63 723,48 €/m2 112,89
46011 2000 14 896,00 €/m2 139,81
46011 2001 5 965,40 €/m2 150,63
46011 2002 24 1.133,79 €/m2 176,91
46011 2003 62 1.382,13 €/m2 215,66
46011 2004 112 1.901,39 €/m2 296,68

De 1998 al 2004 se ha multiplicat el preu per 2,96. O el que és el mateix l’increment a segut del 296%

EVOLUCIÓ DEL VALOR UNITARI DE MERCAT EN VIVENDA USADA LLIURE

De 1998 al 2004 se ha multiplicat el preu per 2,32. O el que és el mateix l’increment a segut del 232%

CP Any nº valoracions Valor mitjà €/m2 Valors de referència
46011 1998 178 471,78 €/m2 100,00
46011 1999 119 499,25 €/m2 105,82
46011 2000 66 534,91 €/m2 113,38
46011 2001 132 571,39 €/m2 121,11
46011 2002 175 702,42 €/m2 148,89
46011 2003 223 851,76 €/m2 180,54
46011 2004 257 1.097,57 €/m2 232,64

VALORS UNITARIS MITJANS EN QUATRE SEGMENTS EN EL CODI 46011 PER L’ANY 2004. €/M2 CONTRUITS.

Tram 1 (pitjor) Tram 2 Tram 3 Tram 4 (millor)
973 €/m2 1068 €/m2 1409 €/m2 2004 €/m2

S’ha procedit a segmentar el total de les vivendes taxades pel seu estat físic, considerant quatre trams (de pitjor a millor), on les vivendes en el tram 1 són les pitjor conservades i les situades en el tram 4 són les que es troben en millor estat.

Conclusions

Primer. La plataforma continua considerant que el PERI del Cabanyal és il·legal, i no és possible dur-lo endavant. Entre altres coses el Tribunal Suprem encara ha de pronunciar-se i estem convençuts que admetrà a tràmit el recurs de cassació. La sentencia no seria ferma.

Sense estar definitivament aclarida la situació no és responsable actuar com ho estan fent. Alfons Grau cridant a capitals, constituint empreses ¿privades? ¿públiques? (com en la paella mixta: carn i peix. El resultat sempre és dubtós), actua com si fos el crupier d’una partida de pòquer – AUMSA el casino de joc. Però juguen amb els diners de totes les valencianes i valencians.

Unes dades per la reflexió

El PERI del Cabanyal pressuposta:

a) superfície a expropiar: 168.884 metros cuadrats
b) pressupost estimat per expropiacions: 9.105.188.000 ptes. = 54.723.282 €
c) preu d’expropiació: 53.913 ptes/ metro = 324 € metro cuadrat

Actualitzem les dades en el cas més desfavorable (tram 1 i 2) segons el que seria un preu mitjà al 2004

a) pressupost actualitzat: 168.884×1097,57€/m2= 185.378.495 €? 30.844.386.269 ptes. Treinta mil milions ………….. de pesetes.
b) preu d’expropiació: 145.567 ptes/m2 = 875 €

Qui pagaria els 185 milions d’euros (31.000 milions de pessetes) ?

En quin deute ho deixaran comptabilitzat?