Comunicat de la Plataforma a la sentència favorable a l’Ajuntament

PLATAFORMA SALVEM EL CABANYAL – CANYAMELAR

Cabanyal, 19 d’octubre del 2004
Consulta la sentència
Consulta les seves mentires

Com és la sentència?
Com tot el món sap són 11 els jutges que han votat a favor de l’Ajuntament i 8 a favor dels veïns. Sobre una mateixa documentació i informes 8 diuen tot el contrari que 11. I açò què? Que si, com suposem, el “poder” està darrere dels 11, darrere dels 8 que ens donen la raó ha d’haver-hi arguments de molta força.
I ho diem ben clar: creiem que els 11 vots que recolzen la sentència han sigut utilitzats o motivats pel “poder”.

Una bona notícia
Dins de la mala notícia n’hi ha una de molt bona: No han trobat bons arguments per a defendre la seua sentència! No ens han sorprés amb “cap as en la mànega”.

Què va a fer l’Ajuntament?
Intentar espantar-nos, confondre’ns amb molta propaganda, amb l’únic objectiu d’intentar que els donem les nostres cases…

Però, què poden fer realment?
Podria passar que ens espantem, però si resistim no ens poden llevar la nostra vida ni la nostra casa. El procés legal i social que ara comença és llarg, més que la seua força i moltíssim, moltíssim més gran que els seus diners i poder.

Què anem a fer?
Recórrer al Tribunal Suprem i resistir.

Com?

  • No cedir les cases ni les vides.
  • Seguir sol·licitant la solidaritat de tot el món. Cada vegada són més els que ens recolzen i comprenen.
  • Si ens amenacen de forma directa – començar algun derrocament amb els propietaris en contra- ens trobaran a tots davant de la casa i davant d’on la nostra imaginació ens porte.
  • Començar un període de reflexió sobre com seguir treballant el dia a dia de la plataforma, les reunions dels dimecres, etc. Per a açò convoquem a totes/vos els que vulguen participar dimecres 26 d’octubre.

PLATAFORMA SALVEM EL CABANYAL – CANYAMELAR

Cabanyal, 19 de octubre de 2004
Consulta la sentencia
Consulta sus mentiras

¿Cómo es la sentencia?
Como todo el mundo sabe son 11 los jueces que han votado a favor del Ayuntamiento y 8 a favor de los vecinos. Sobre una misma documentación e informes 8 dicen todo lo contrario que 11. ¿Y esto qué? Que si, como suponemos, el “poder” está detrás de los 11, detrás de los 8 que nos dan la razón debe haber argumentos de mucha fuerza.

Y lo decimos bien claro: creemos que los 11 votos que apoyan la sentencia han sido utilizados o motivados por el “poder”.

Una buena noticia
Dentro de la mala noticia hay una muy buena: ¡No han encontrado buenos argumentos para defender su sentencia! No nos han sorprendido con “ningún as en la manga”.

¿Qué va a hacer el Ayuntamiento?
Intentar asustarnos, confundirnos con mucha propaganda, con el único objetivo de intentar que les demos nuestras casas, pero…

Pero, ¿qué pueden hacer realmente?
Podría pasar que nos asustemos, pero si resistimos no nos pueden quitar nuestra vida ni nuestra casa. El proceso legal y social que ahora comienza es largo, más que su fuerza y muchísimo, muchísimo más grande que su dinero y poder.

¿Qué vamos a hacer?
Recurrir al Tribunal Supremo y resistir.

¿Cómo?

  • No ceder las casas ni las vidas.
  • Seguir solicitando la solidaridad de todo el mundo. Cada vez son más los que nos apoyan y comprenden.
  • Si nos amenazan de forma directa – empezar algún derribo con los propietarios en contra- nos encontrarán a todos delante de la casa y delante de donde nuestra imaginación nos lleve.
  • Comenzar un periodo de reflexión sobre como seguir trabajando el día a día de la plataforma, las reuniones de los miércoles, etc. Para esto convocamos a todas/os los que quieran participar el próximo miércoles 26 de octubre