Plantejament sobre la nostra implicació en la democràcia participativa

Plataforma Salvem el Cabanyal Canyamelar

Plantejament sobre la nostra implicació en la democràcia participativa després de l’1 de març

El Cabanyal, abril de 2003

L’1 de març va servir per a demostrar que els diferents col·lectius tenim objectius comuns quant a la participació en la cosa pública i que vam ser capaços de coordinar-nos en una acció conjunta de reivindicació.

La Plataforma Salvem el Cabanyal pensa que és l’hora de fer el salt des de l’actitud de resistència –que és la que ens ha caracteritzat fins a la data- a la verdadera participació en les decisions que a tots ens afecten. Per tant, passem a exposar l’esquema del mètode de treball que la Plataforma ha decidit impulsar per a fer realitat eixe pas. Pensem que el treball ha de tindre dos direccions: una cap a les institucions amb les quals volem participar, i l’altra en la pròpia coordinació com a col·lectius ciutadans.

Planteamiento sobre nuestra implicación en la democracia participativa después del 1 de marzo.

El Cabanyal, abril 2003

El 1 de marzo sirvió para demostrar que los diferentes colectivos tenemos objetivos comunes respecto de la participación en la cosa pública y que fuimos capaces de coordinarnos en una acción conjunta para reivindicarla.

La Plataforma Salvem el Cabanyal piensa que es la hora de dar el salto desde la actitud de resistencia –que es la que nos ha caracterizado hasta la fecha- a la verdadera participación en las decisiones que a todos nos afectan. Por lo tanto, pasamos a exponer el esquema del método de trabajo que la Plataforma ha decidido impulsar para hacer realidad ese paso. Pensamos que el trabajo ha de tener dos direcciones: hacia las instituciones con las que queremos participar, y en nuestra propia coordinación como colectivos ciudadanos.

Llegir més