1era convocatòria de reunió: per la participació ciutadana

Els motius de la convocatòria són el següents:

L’any que ve es celebren eleccions municipals i autonòmiques. No cal dir que la importància i les repercussions que poden tenir els resultats electorals en els diversos fronts en què lluitem són evidents.

Si el moviment ciutadà no exerceix una pressió important, és molt probable que en la Campanya Electoral es passe a peu de gat pels diferents problemes que ens afecten.

Pensem que és fonamental que les nostres reivindicacions apareguen com a elements de pes en la Campanya Electoral: que els problemes amb què ens enfrontem, en alguns casos des de ja fa temps, tinguen presència en els debats electorals.Els motius de la convocatòria són el següents:

L’any que ve es celebren eleccions municipals i autonòmiques. No cal dir que la importància i les repercussions que poden tenir els resultats electorals en els diversos fronts en què lluitem són evidents.

Si el moviment ciutadà no exerceix una pressió important, és molt probable que en la Campanya Electoral es passe a peu de gat pels diferents problemes que ens afecten.

Pensem que és fonamental que les nostres reivindicacions apareguen com a elements de pes en la Campanya Electoral: que els problemes amb què ens enfrontem, en alguns casos des de ja fa temps, tinguen presència en els debats electorals.

Més enllà de les reivindicacions concretes que ens mouen a la lluita, totes les plataformes, col·lectius, associacions… topetem amb la mateixa pedra: l’actitud de l’Administració Pública, que fa de veritable frontó, de mur de formigó impermeable a les veus ciutadanes, per molt justes, coherents, sostenibles, raonables i evidents que hi siguen.

El menyspreu a què és sotmesa la ciutadania per les diferents administracions públiques, exigeix una resposta per part dels diversos col·lectius.

Davant d’aquesta actitud, hem de mostrar públicament i amb força la nostra existència i l’exigència d’una autèntica participació ciutadana: que  el parer de la ciutadania s’escolte realment, que la participació no siga una ficció, sinó una realitat i això requerix que es facen consultes, que es recullguen opinions, que es consensuen les iniciatives urbanístiques, territorials, que ens afecten.

Creiem que és necessari, tant de cara a l’opinió pública (premsa, partits, etc.) com de cara a nosaltres mateixos, refermar-nos com a moviments, fer un acte de força que, per damunt de les nostres reivindicacions respectives, pose en primer pla aquesta exigència de participació real de la ciutadania.

Per totes aquestes raons, volem organitzar una mani-festa la primera setmana de març. Fem aquesta convocatòria a totes les plataformes, col·lectius, coordinadores, associacions que estem immerses en procssos de lluita pel territori tot al llarg i ample del País Valencià: des del “Río Segura Limpio” fins a les coordinadores ciutadanes de Castelló, des dels Serrans fins al Cabanyal.

Al capdavall, es tractaria d’organitzar una manifestació realment important, i un acte final: festa, concert…

La proposta que presentem està oberta a totes les idees que s’aporten des dels diversos col·lectius, des d’un primer moment o bé durant el procés d’organització. Els que subscrivim aquest escrit tenim la decisió ferma que la proposta siga ja un projecte a finals del mes de novembre.

Salvem el Botànic,
Salvem El Cabanyal Canyamelar,
Per L’Horta.

La primera convocatòria es va celebrar el dia 16 de novembre del 2002 a les 11 a la plataforma Salvem el Cabanyal-Canyamelar (C/Sant Pere 27)

Més enllà de les reivindicacions concretes que ens mouen a la lluita, totes les plataformes, col·lectius, associacions… topetem amb la mateixa pedra: l’actitud de l’Administració Pública, que fa de veritable frontó, de mur de formigó impermeable a les veus ciutadanes, per molt justes, coherents, sostenibles, raonables i evidents que hi siguen.

El menyspreu a què és sotmesa la ciutadania per les diferents administracions públiques, exigeix una resposta per part dels diversos col·lectius.

Davant d’aquesta actitud, hem de mostrar públicament i amb força la nostra existència i l’exigència d’una autèntica participació ciutadana: que el parer de la ciutadania s’escolte realment, que la participació no siga una ficció, sinó una realitat i això requerix que es facen consultes, que es recullguen opinions, que es consensuen les iniciatives urbanístiques, territorials, que ens afecten.

Creiem que és necessari, tant de cara a l’opinió pública (premsa, partits, etc.) com de cara a nosaltres mateixos, refermar-nos com a moviments, fer un acte de força que, per damunt de les nostres reivindicacions respectives, pose en primer pla aquesta exigència de participació real de la ciutadania.

Per totes aquestes raons, volem organitzar una mani-festa la primera setmana de març. Fem aquesta convocatòria a totes les plataformes, col·lectius, coordinadores, associacions que estem immerses en procssos de lluita pel territori tot al llarg i ample del País Valencià: des del “Río Segura Limpio” fins a les coordinadores ciutadanes de Castelló, des dels Serrans fins al Cabanyal.

Al capdavall, es tractaria d’organitzar una manifestació realment important, i un acte final: festa, concert…

La proposta que presentem està oberta a totes les idees que s’aporten des dels diversos col·lectius, des d’un primer moment o bé durant el procés d’organització. Els que subscrivim aquest escrit tenim la decisió ferma que la proposta siga ja un projecte a finals del mes de novembre.

Salvem el Botànic,
Salvem El Cabanyal Canyamelar,
Per L’Horta.

La primera convocatòria es va celebrar el dia 16 de novembre del 2002 a les 11 a la plataforma Salvem el Cabanyal-Canyamelar (C/Sant Pere 27)